บริษัท บี.เอส. อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายอลูมิเนียมเส้น กระจกโครงฝ้าเพดาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งทุกชนิด พร้อมจำหน่ายสินค้าต่อเนื่องที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพตอนเหนือ และกรุงเทพตะวันออก

  • ที่อยู่: 505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230